Een webstek

Ik wik. En weeg. En dan aan de slag! Er is meer dan genoeg te doen. Voor een leefbare aarde. Sinds begin 2022 ben ik vooral bezig met mooie projecten voor Energie Samen Noord-Holland, de Noord-Hollandse Energie Coöperatie, sinds kort weer aan de slag als energie-coach, broeden op de buurtwarmte-aanpak en last but not least mijn eigen nul-op-de-meter project op koers houden. Zoals blijven bijleren over de warmtepomp in de praktijk. En te midden van al het geweld: wat ben ik blij dat ik al van het gas af ben!

En verder: klik maar op WikBlog, Nul-op-de-meter, Coole buurt? enzovoorts…

Leestips:

> Emiel Hakkenes zet in Gas, Het verhaal van een Nederlandse bodemschat heel leesbaar uiteen hoe na de toevallige ontdekking van aardgas bijna 1o0 jaar gelden (1923) Nederland in een aardgasjunk veranderde. Nu nog afkicken!

> Roman Krznaric slaat in De Goede Voorouder de spijker op zijn kop: we moeten veel verder vooruit gaan denken en handelen, in een wereld die steeds kortzichtiger lijkt te worden. Erflaters en tijdrebellen gezocht! Inspirerend…